Harmonogram/Schedule:

26. September/Sobota/Saturday

príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition

27. September/nedeľa/sunday

7:30 – korepetície/ corepetition

8:30 –slávnostné otvorenie kontrabasová sútaž K. D. von Dittersdorfa/Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf

9:00 – 10:00 – 1. kategória

10:00 – 11.30 – 2. A + B kategória

11:30 – 13:30 – 3. A + B kategória

14:00 obed

16:00 2. kolo 2. A + B kategória

17:00 – 18:30 2. kolo 3. A + B kategória

20:00 koncert