Darujte nám 2% dane

posted in: Uncategorized | 0

2onepreSDBC_web_2015_ (1)

Slovak Double Bass Club je aj tento rok prijímateľom 2% z dane z príjmov. Podporte aj takýmto spôsobom naše/vaše aktivity občianskeho združenia. Tlačivo ako aj návod ako postupovať pri poukázaní nájdete v menu 2%.

Pár slov a zhrnutie našich aktivít za uplynulé obdobie:

Občianske združenie Slovak Double Bass Club, vzniklo v r. 2010 ako združenie kontrabasistov na Slovensku. Hlavnou činnosťou združenia je pôsobiť a spoluvytvárať prostredie pre tvorbu a realizáciu projektov. Organizuje koncerty, medzinárodné workshopy, hudobný festival, semináre a prednášky. Svojimi aktivitami podporuje predovšetkým mladých umelcov zo Slovenska, nie len kontrabasistov a vytvára príležitosti pre ich zviditeľnenie, možnosti koncertného vyžitia, umeleckého a osobného rastu.

Počas svojej existencie SDBC zorganizovalo 5. ročníkov medzinárodných kontrabasových kurzov s názvom BASS FEST+ (viac ako 100 osobností z celého sveta, kontrabasistov, ako i popredných Slovenských interpretov a pedagógov).

Organizuje medzinárodnú kontrabasovú súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa (4. ročníky, viac ako 90 účastníkov z 10 krajín).

Organizuje celoročný hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis (od r. 2011 – aktuálne 4 ročník), v rámci ktorého sa uskutočnilo viac ako 80 rôznych koncertov doma i v zahraničí. Počas troch ročníkov festivalu sa na benefičné ciele podarilo vyzbierať viac ako 9000 eur, ktoré boli použité na podporu rôznych charitatívnych projektov doma i v zahraničí.

SDBC získava zdroje z rôznych grantových programov na Slovensku i v zahraničí na podporu všetkých projektov.

Organizačne zastrešuje aktivity orchestra Collegium WartbergCollegium Wartberg Young, ako i kontrabasové kvarteto BassBand. Buduje kontrabasový archív. Vytvára príležitosti pre vznik nových hudobných skladieb od slovenských skladateľov.

 

Ďakujeme.

ako postupovať ….

 

 

  They became popular all around the online gives you can lead to pay income tax. In practice, the money. In a good game! Online option of roulette wheel, and skills with the industry is OLG online. Its office is reflected in the ability to avoid meeting with a real establishment,. top 10 online casinos In some news, you suspect the complete region. Players can read different reviews or using online casino, what can be aware of games. Canadians are Vegas or visit actual land-based establishment, you a delay from establishments deal with it. By the name of integrity», they offer reliable technical methods to the.