Harmonogram/ Schedule

 

 

 

 

 

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf

2018 / 8th year

&

BASS FEST+2018 

9th year of workshops & concerts

 


 

Harmonogram/ Schedule 

 

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf 2018

 

 


2. October/ Útorok/ Tuesday 


od/ from 14:00 príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition


3. October/ Streda/ Wednesday


7:30korepetície/ corepetition

8:30slávnostné otvorenie/ opening ceremonial

8. ročník medzinárodnej kontrabasovej sútaže K. D. von Dittersdorfa 2018 

/ 8th year of International Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf 2018

 

9:00 – 10:00 – 1. kategória/ 1st category

break

10:00 – 11.00 – 1. kolo/ 1st round – II. A kategória /2nd. A category 

11:00 – 11.30 – 1. kolo/ 1st round – II. B kategória /2nd. B category 

break

12:00 – 13:00 – 1. kolo/ 1st round – III. kategória/3. category 

obedná pauza/ lunch break   

15:00 –  2. kolo/ 2nd round  II. A kategória/2nd. A category

15:30 –  2. kolo/ 2nd round  II. B kategória/2nd. B category

Coffe break

16:30 –  2. kolo/ 2nd round III. kategória/ 2. round 3rd. category

 

Concert hall of J. Cikker „RADNICA“ nám. SNP Nr. 1.
20:00 vyhodnotenie súťaže a koncert víťazov  
/ evaluation of competition and concert of winners   
 

Harmonogram/ Schedule

 

BASS FEST+2018/ workshops & concerts


4. October/ Štvrtok/ Thursday/


9:00 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture:

 

15-18 výuka/ tutorial

 


4. October/ Štvrtok / Thursday CONCERTS

 

informations soon… 


5. October / Piatok/ Friday


9:00 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture:

 

 

15-18 výuka/ tutorial


5. October /Friday CONCERTS

Concerts in concert hall „Radnica“ hall of Ján Cikker, SNP square Nr. 1  Banská Bystrica


6.October/ Sobota/ Saturday


9:00 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture:  

 

15-18 výuka/ tutorial /

korepetície, príprava na záverečný koncert/ corepetition and preparations of final concert

 


19:00

Final  Concert

The best participiants of   BASS FEST+2018

 


—————–  AFTER PARTY  ———————–


 

právo na zmeny vyhradené/ all changes reserved…..