jarova_xenia foto

Xénia Jarová

sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou interpretačnou i pedagogickou tradíciou. Konzervatoriálne aj vysokoškolské hudobné štúdium absolvovala v Bratislave. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave študovala hru na klavíri pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej.

V súčasnosti je internou doktorandkou Katedry klávesových nástrojov VŠMU, kde pracuje na dizertačnej práci venovanej Robertovi Schumannovi v spolupráci so školiteľkou Máriou Heinzovou a realizuje cyklus koncertov Komorný Schumann zameraný na uvedenie kompletného klavírneho komorného diela R.Schumanna.

So sólovým  a komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku, na Ukrajine a na festivaloch Humenská hudobná jar, Akademické koncerty v Prešove, Prehliadka mladých skladateľov, Nová slovenská hudba. Je členkou OZ Albrechtina, ktoré má za cieľ objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby.

S manželom a kontrabasistom Filipom Jarom pôsobí v stálom komornom duu a ako komorná spoluhráčka spolupracuje aj s mezzosopranistkou Denisou Šlepkovskou a členmi Mucha quartett