jarova_xenia fotoXénia Jarová

Narodila sa v roku 1986 v Prešove v rodine s hudobníckou tradíciou. Základné hudobné vzdelanie získala na prešovskej ZUŠ A. Moyzesa, kde sa venovala klavírnej hre a spolupráci v komorných zoskupeniach, s ktorými realizovala aj nahrávky v prešovskom regionálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Konzervatoriálne štúdiá hry na klavíri absolvovala v Bratislave v triede  Mgr. Edity Toperczerovej. V tomto období pôsobila aj ako korepetítorka Hudobno – dramatického spolku Tarasa Ševčenka, s ktorým sa zúčastnila niekoľkých festivalov na Ukrajine a v Poľsku. V súčasnosti študuje na Vysokej škole múzických umení pod vedením Prof. Idy Černeckej a Mgr. art. Magdalény Bajuszovej ArtD. Venuje sa sólovému a veľmi intenzívne aj komornému repertoáru. Účinkovaním na festivaloch „Prehliadka mladých skladateľov“ a „Nová slovenská hudba“ upriamuje svoju pozornosť aj na súčasnú hudbu. Koncertne vystúpila vo viacerých mestách Slovenska, Čiech, Poľska, na Ukrajine a v Anglicku. V koncertnom duu spolupracuje s manželom a kontrabasistom Filipom Jarom.