_mst_-zoltan-janikovic_-001

 

Vzdelanie:

2002 – 2008    Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, doktorandské štúdium

1990 – 1995    Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1985 – 1990    Konzervatórium v Bratislave

1981 – 1985    Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave

prírodovedná trieda s rozšíreným jazykom nemeckým a ruským

Doplňujúce vzdelanie:

2001 – 2003    doplňujúce pedagogické štúdium umeleckého odboru VŠMU v Bratislave

Pracovné pedagogické zaradenia:

1996 –             Konzervatórium v Bratislave, učiteľ:  hra na kontrabase, komorná hra, odborné pedagogické predmety

2002 – 2003    Riaditeľ ZUŠ v Bratislave 1 Staré mesto,  Štefánikova 6

1988 – 1990    učiteľ hudby na ĽŠU Exnárová 16, Bratislava

Pracovné umelecké zaradenia:

2012 – 2015    solo kontrabasista v opere SND v Bratislave

1995 –             člen Wiener Residenz Orchester, Rakúsko

1991 –             člen viedenského komorného orchestra Haydn Sinfonietta Wien

2001 – 2003    umelecký vedúci Wiener Residenz Orchester, Rakúsko

1991 – 1998    člen komorného súboru Musica Aeterna (Slovenská Filharmónia)

1990 – 1992    člen orchestra Slovenského národného divadla

1989 – 1990    hosťujúci člen orchestra Slovenskej Filharmónie

Publikačná činnosť:

 2011 dokončenie tvorby učebnice „Výchova umením“

„Výchova umením“

Rok 2010,  príprava učebnice pre 3. ročník Gymnázií, objednávateľ: Ministerstvo školstva SR

Príprava „Vzdelávacích programov pre učiteľov ZUŚ“, objednávateľ: Konzervatórium v Bratislave

„Svetovo uznávaní hudobníci musia byť okrem dobrého príjmu pripravení na život osamote“

Časopis Profit, 51219

23.01.2009

Koncertná pohľadnica z Aradu, Naša univerzita, 1/2006

„Príprava projektu prezentácie slovenskej hudobnej kultúry pre zahraničných návštevníkov Slovenska“

„Viedenská hudba 20. storočia a jej interpretácia“

Rozhovor poskytnutý pre rumunskú štátnu televíznu spoločnosť v Arade, odvysielané 30.05.06, 01.06.06,  Arad, Rumunsko

„Príprava celoštátnych učebných plánov pre konzervatóriá z predmetov: hra na kontrabase, komorná hra, hra z listu, pedagogická prax, metodika, interpretačný seminár“

Apríl, máj, jún 2005

„Hudba má vzdelávací charakter“

Rozhovor pre SRO, máj 2003

Umelecká činnosť:

Pravidelné koncertné vystupovanie: Haydn Sinfonietta Wien, Slovenské Národne Divadlo v Bratislava, Wiener Residenz Orchester, Solamente Naturali a ďalšie orchestre.

Marec 2007: príprava vzdelávacieho cyklu operných koncertov v rámci koncertov Wiener Residenz Orchester.

„Príprava výchovno-vzdelávacieho cyklu koncertov vo Viedni pre zahraničných študentov“

Februar 2006, Wiener Residenz Orchester

Zakladateľ komorného orchestra Ambassador Orchester Preßburg, rok 1999

Dirigentské hosťovanie (orchester Arad,Rumunsko, Wiener Residenz Orchester, Rakúsko,          Ambassador Orchester Preßburg, Slovensko)

 

 

 

Hudobné nahrávky:

24 CD-platní komornej hudby ( Musica Aeterna, Haydn sinfonietta Wien, Moyzes Quartet…)

cca 60 rozhlasových a filmových nahrávok

J.Haydn                                                         Notturni vol.1

F.Schubert                                                     Ouvertüren Vol.1

J.Haydn                                                         Baryton-octette vol.1

J.Haydn                                                         Complete Overtures, vol.2

J.Haydn                                                         Complete Overtures, vol.1

J.Haydn                                                         Divertimenti vol.3

J.Haydn                                                         Divertimenti vol.2

J.Haydn                                                         Concerti a due lire organizzate

J.Haydn                                                         6 Scherzandi

J.Haydn                                                         Divertimenti vol.1

W.A.Mozart                                                    Serenade „Eine kleine Nachtmusik“ K 525

A.Vivaldi                                                         Gloria,RV 589, Magnificat, RV 610

J.Šimbracký                                                   Latin church music

J.Stamitz                                                        Six trios pour orchestre, op.1

G.Benda                                                         Soirée á Gotha

Chr. Graupner, G.Ph. Telemann                     Music from the court of Darmstadt

J.S. Kusser                                                     Six ouvertures de théatre

G.Muffat                                                         Concerti grossi VII. – XII.

A.Corelli, G.Torelli                                          Baroque christmas

G.Muffat                                                        Concerti grossi I. – VI.

J.S.Bach, G.P.Telemann, G.F.Händel            Cantatas

J.M.Sperger                                                   Symphonies for Strings

H.I.F.Biber                                                      Mensa sonora pars VI, Sonatas a 5, 6