IMG_114


 deadline 1. september 2015


Propozície/ súťažný poriadok:


Povinnosti súťažiacich:

Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci až po registrácii a zaplatení štartovného poplatku.

Súťažiaci je povinný dodržať stanovený časový limit ak je stanovený. (Po jeho ukončení si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho zastaviť.)

Súťažiaci je povinný dodržať predpísanú povinnú skladbu ak je tá určená. (Skladba sa môže líšiť v závislosti od kategórie a pri jej nedodržaní môže byť účastník diskvalifikovaný.

Súťažiaci je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa, dodržiavať časový harmonogram jednotlivých kategórií a svojho poradia. Svojou účasťou súhlasí s pravidlami súťaže, berie na vedomie a bude rešpektovať výsledky súťaže.


Súťažné kategórie a repertoár Kontrabasovej súťaže C. D. von Dittersdorfa pre rok 2015


I. kategória: žiakov zuš:

IMG_082

Repertoár

ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo, alebo so sprievodom klavíra v trvaní max 5 min.


II. kategória: študenti konzervatórií

IMG_145


II. A – kategória 15 – 18 rokov: dát. nar. od 27. 9. 1997 

Repertoár:

1. kolo:

ľubovoľná skladba v trvaní do 5 min (sólo alebo so sprievodom klavíra)

povinná skladba: Tibor Frešo – malá fantázia   stiahnuť TU!

klavírny part pre sólo ladenie stiahnuť TU!

2. kolo

rýchla časť zo sonáty alebo koncertu (baroko, klasicizmus)


II. B – kategória 18 – a vyššie: dát. nar. do 27. 9. 1997

Repertoár:

1. kolo:

ľubovoľná skladba v trvaní do 5 min (sólo alebo so sprievodom klavíra)

povinná skladba: Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír – 1.časť  

sólo part stiahnuť TU!

klavírny part stiahnuť TU!

2. kolo:

1. a 2. časť zo Sonáty z obdobia Baroka alebo Klasicizmu


III. kategória: študenti vysokých umeleckých škôl a akadémií

IMG_140


III. A 18 -21 rokov: nar. od 27.9. 1994

Repertoár:

1. kolo:

ľubovoľná skladba v trvaní do 5 min

povinná skladbaViktor Fortin: „Toccata für kontrabas und piano stiahnuť TU!

2. kolo:

1. a 2. časť Sonáty alebo koncertu z obdobia Klasicizmu (bez Kadencie)


III. B 21 – a vyššie: nar. do 27.9. 1994

Repertoár:

1. kolo:

virtuózna skladba

povinná skladbaViktor Fortin: „Toccata für kontrabas und piano“  stiahnuť TU!

2nd. possibility NEW obligatory composition*: Stano Palúch: „Remone“ stiahnuť TU!

Stano Palúch: „Remone“ klavírny part sólo ladenie stianuť TU!

/Od 1. augusta je k dispozícii aj druhá povinná skladba, súťažiaci si môže vybrať jednu z dvoch povinných skladieb/

2. kolo:

-1. a 2. časť zo Sonáty alebo Koncertu z obdobia Klasicizmu (bez kadencie)

 


 Bodovanie a hodnotiace kritériá


Odborná porota hodnotí každého účastníka podľa bodového systému od 0 – 5 bodov podľa nasledujúcich hodnotiacich kritérií:

1, technická zručnosť                          0 -5 bodov

2, intonačná flexibilnosť                       0 -5 bodov

3, interpretačná štýlovosť                    0 -5 bodov

4, hudobná vyspelosť                          0 -5 bodov

5, komunikačná vyspelosť                   0 -5 bodov

SPOLU:                                               max. 25 bodov

Špeciálne hodnotenie bodov od 0-5 bude v tretej kategórii pre povinnú skladbu.            

Všetky výsledky sú verejné!

 Zloženie poroty pre rok 2015:


Predseda poroty: Thomas Martin (UK)

Členovia poroty: Ján Krigovský (SK), Thiery Barbé (FR), Roman Patkoló (SK/CH), Radoslav Šašina (SK), František Szanto (SK/CH), Robert Ragan (SK), Herbert Mayr (AT), Irena Olkiewicz (PL), David Sinclair (FR/CH), Klaus Trumph (DE), Zsolt Ferejvári (HU), Jacek Nedziela- Meira (PL), Vlado Žatko (SK/DE)

čestný člen poroty: Stanislav Palúch – jazzman, huslista, aranžér, skladateľ – autor povinnej skladby pre rok 2015


Online registrácia

Ceny súťaže 2015

povinné skladby