Otvorenie kurzu bude 21. Septembra o 9:30 v koncertnej sále J. Cikkera „Radnica“ nám. SNP č.1