IMG_082

Cieľom tvorivých dielní je venovať pozornosť výchove a kvalitnému vzdelaniu tých najmenších. Obdobie kladenia kvalitných základov od špičkových interpretov je pre deti nesmierne dôležité. Často predurčuje ich umelecké smerovanie, dáva im dôležité impulzy a poskytuje cenné rady, otvára nové možnosti pre ich rast. V neposlednom rade ich privádza do sveta „dospelých umelcov“ do ktorého nemajú možnosť nazrieť každý deň.

Zaradením tejto „triedy“ do medzinárodných workshov BASS FEST+2015 je krokom, ktorým sledujeme potrebu najdôležitejšej investície do najmladších umelcov, hudobníkov.

Podľa záujmu detí, ich možností a schopností sa pod vedením skúsených pedagógov (Dalibor Karvay, Jozef Podhoranský, Zuzana Bouřová, Ján Krigovský), môžu zapojiť do orchestra (podľa záujmú a počtu prihlásených), komornej hudby či menších sólových výstupov. Prezentovať to môžu na záverečnom koncerte 2. októbra o 15:00 v koncertnej sále J. Cikkera v Banskej Bystrici, kde budú odmenený spomienkovým listom ako i diplomom o absolvovaní kurzu a v neposlednom rade potleskom a uznaním.

Prihlásiť sa môžu deti bez obmedzenia veku. Odporúčame na lekciách prítomnosť rodiča, príp. učiteľa alebo nástroja.

V prípade záujmu treba nahlásiť:

meno účastníka

doprovodná osoba

dát. narodenia

adresu trvalého pobytu

V prípade záujme je možnosť poskytnúť ubytovanie dieťaťa aj s doprovodom. Cena ubytovania je 12EUR/ noc osoba

Cena kurzu:

12EUR/deň

vyučovanie prebieha denne podľa záujmu a prihlásených účastníkov o tvorivé dielne v poobedňajších hodinách od 15:00-18:00.

informácie a prihlášky posielajte na:

j.prievoznik@gmail.com