Medzinárodná kontrabasová súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa 2017

ditters von detterrsdorf

IMG_196.jpg

7. ročník medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je organizovaná Slovak Double Bass Clubom. Je určená pre všetkých kontrabasistov, žiakov, študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií, hudobných akadémií a univerzít. 

Počas piatich ročníkov existencie súťaže sa v jednotlivých kategóriách zúčastnilo viac ako 150 súťažiacich zo základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých umeleckých škôl a akadémií z 12 krajín Európy. (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko, Rusko, a i.) V dvoch kategóriach je povinnosťou predviesť povinnú skladbu skonponovanú pre aktuálny ročník od Slovenského súčasného skladateľa. (V r. 2013 to bola kompozícia  – „Fare Musica“ Vojtech Didi, 2014 – „Bassome mucho“ Jevgenij Iršai, 2015 skladby Slovenských autorov, Ľ. Rajter, T. Frešo, S. Palúch).

Cieľom súťaže je obohatiť, motivovať a podporiť zdravú súťaživosť medzi študentmi kontrabasu a účastníkmi celého podujatia BASS FEST+2017, ponúknuť všetkým účastníkom, poslucháčom a návštevníkom možnosť porovnať svoje výkony s interpretmi z iných štátov a zástupcami iných medzinárodných škôl.

Podmienkou a cieľom organizátorov je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia súťažiacich, v podobe zloženia medzinárodnej poroty pozostávajúcej z uznávaných osobností, kontrabasistov, sólistov a pedagógov na popredných vysokých školách u nás i v zahraničí.Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu