GK-banner_reg

registrácia stále otvorená!

Registration form / Registrácia

MASTER CLASS informácie:

Dátum:  21-26 september 2015

Miesto: koncertná sála „Radnica“, námestie SNP č.1,  Banská Bystrica, 974 01

začiatok registrácie od: 15. september 2014!

koniec registrácie: registrácia stále otvorená!

Majstrovské kurzy sú určené pre študentov, hudobníkov a poslucháčov. Počet aktívnych účastníkov je limitovaný počtom 16 ľudí. Zápis a registrácia prebieha postupne ako sú prihlášky zaznamenávané online registračným formulárom. Pokiaľ nebude možná účasť aktívneho účastníka (z kapacitných dôvodov), je možná účasť pasívneho účastníka v triede ako poslucháča.

Harmonogram kurzu je koncipovaný do otvorených hodín pre jednotlivých hráčov ako i spoločných lekcií všetkých účastníkov. Zameranie lekcií je predovšetkým na svetovú sólovú kontrabasovú literatúru všetkých období.  Každý z účastníkov kurzu má k dispozícii klaviristu, ktorý je prítomný na jednotlivých lekciách. Na záver kurzu sa uskutoční záverečný koncert Garyho Karra spolu so všetkými účastníkmi kurzu a hosťami, poprednými Slovenskými kontrabasistami.

Kurzovné poplatky:

aktívny účastník: 600eur/ týždeň

pasívny účastník – poslucháč: 50eur/ deň

Pre členov Slovak Double Bass Clubu je pasívna účasť s 50% zľavou.

Kurzovný poplatok musí byť zaplatený ihneď po registrácii. Každý účastník obdrží potvrdenie po všetkej kompletizácii platieb. (bankový prevod)

storno poplatky:

Pokiaľ bude registrácia zrušená, registračné poplatky (kurzovné a poplatky za ubytovanie) budú navrátené podľa nasledujúceho plánu:

do 4 týždňov pred začiatkom kurzu: 75%

do 3 týždňov pred začiatkom kurzu: 50%

do 2 týždňov pred začiatkom kurzu: 25%

po tomto termíne nie sú možné žiadne náhrady!

Jazyk výučby: English, French, Italian, Spanish

Ubytovanie: Všetci účastníci majú dve možnosti ubytovania: Hotel a študentský domov (Hostel)

Hotel: jedno – postelová izba s raňajkami: 45eur/deň, dvoj – postelová izba s raňajkami: 35eur/deň

Študentský domov: jedno – postelová izba: 15eur/deň, dvoj – postelová izba: 12eur/deň

Adresa:  Akadémia Umení ul. J. Kollára 22 974 01, Banská Bystrica Slovakia

Kontaktná osoba:

Slovak Double Bass Club  – Ján Krigovský – predseda klubu  :  00421905513677, jkrigovsky@centrum.sk

Banka: Slovak Double Bass Club – nezisková organizácia (občianske združenie)

názov banky: tatra banka

číslo účtu: 

IBAN: SK1611000000002927848313
BIC TATRSKBX

variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Informácie a kontaktná osoba:

Mgr. Art. Ján Krigovský
tel.:+421905513677
email: jkrigovsky@centrum.sk

zmena vyhradená…