29. január 2012, Otvárací koncert: “Senec kultúru má!”

Výťažok z koncertu 450,10 € venovaný OZ Dobrota sv. Alžbety pre sirotince v Nairobi.

12. február 2012, Koncert: “Ars Antiqua Austria”
Výťažok z koncertu 260 € venovaný Zariadeniu núdzového bývania pre ženy – Jozefínium v Dolnej Krupej.

4. marec 2012, Koncert v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Senci: “Po stopách violonu praotca kontrabasu”
Výťažok z koncertov 380 € venovaný OZ Dobrota sv. Alžbety pre sirotince a domovy pre mládež v Keni.

15. marec 2012, Koncert: “Johanka z Arku” – oratórium sv. Filipa Nériho v Senci
Výťažok z koncertu 300 € venovaný Oratóriu sv. Filipa Nériho v Senci.

5. máj 2012, Hudobný maratón: “Senčania Senčanom”
Výťažok 690 €, ktorí počas dňa vyzbierali dobovoľníci venovaný pre sociálne najslabšie rodiny v Senci.

9. september 2012, Koncert: “Zbojníkova modlitba”
Výťažok z koncertu 85 € venovaný Zariadeniu núdzového bývania pre ženy – Jozefínum v Dolnej Krupejna opravu kanalizácie.

14. október 2012, Koncert: “Divertimento da camera” – koncert k 200. výročiu úmrtia J. M. Spergera
Výťažok z koncertu 76 € venovaný Slovak Doublebass Club-u v Senci pre jeho organizačno-technický rozvoj.

18. november 2012, Koncert Quadrifolio: “Oslávme Boha Spevom”
Výťažok z koncertu 315,66 € venovaný saleziánskemu projektu výstavby detského pastoračného domova pre deti na Sibíri.

2. december 2012, koncert: “Kultúrno-hudobno-zábavný program k patrocíniu sv. Mikuláša”
Výťažok 187 € z koncertu venovaný Hudobnému festivalu Musica Perennis Iuventutis.

Suma výťažkov z benefícií za rok 2012: 2743,76 €.

Ján Krigovský

Viac tu: http://www.collegiumwartberg.com/musica-perennis-iuventutis/musica-perennis-iuventutis-2012/beneficia/