Musica Perennis Iuventutis 2013

20. január 2013, Koncert: “Bell canto”
Výťažok z koncertu 208,40 € venovaný Komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci.

1. marec 2013, Koncert: “Sedem posledných slov Ježiša Krista”
Výťažok z koncertu 352,92 € venovaný OZ Dobrota sv. Alžbety na pomoc deťom v hmotnej núdzi.

18. apríl 2013, Koncert: “Musikalisch-türkischer Eulenspiegel”
Výťažok z koncertu 281,50 € venovaný Združeniu Nezábudka v Senci na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi.

4. máj 2013, Hudobný maratón: “Senčania Senčanom”
Výťažok z koncertov 400 € venovaný rodinám a deťom v hmotnej núdzi v Senci.

9. jún 2013, “Záverečný koncert farského dvojdnia”
Výťažok z koncertu 244 € použitý pre potreby Farského dvojdnia v Senci.

4. júl 2013, “Slávnostná sv. omša venovaná 1150. výročiu misie sv. Cyrila a sv. Metoda”
Výťažok z koncertu 100 € venovaný Neziskovej organizácii Betánia v Senci.

15. september 2013, “Hudobný rod Jarovcov”
Výťažok z koncertu venovaný Komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci.

6. október 2013, Koncert: “Pstruh”
Výťažok z koncertu 250 € venovaný OZ Dobrota sv. Alžbety na pomoc deťom v hmotnej núdzi.