Otvárací koncert festivalu “Musica Perennis Iuventutis”

Festival “Musica Perennis Iuventutis”

Senec kultúru má
29. 1. 2012, kostol svätého Mikuláša v Senci

Úvodný príhovor (o. Juraj Vittek):
Ako moderátor Komunita Oratória svätého Filipa Neriho v Senci i ako farár seneckej farnosti Vás chcem aj v mene mojich spolubratov privítať na dnešnom koncerte „Senec kultúru má“, ktorý je súčasťou Festivalu Musica Perennis Iuventutis, teda Večná hudba mladých. Vznikol z iniciatívy pána Jána Krigovského a Slovenského kontrabasového klubu v Senci, v spolupráci s našou Komunitou Oratória svätého Filipa Neriho. Partnermi projektu sú farnosť Senec, mesto Senec, a sponzormi a mediálnymi partnermi megafoto.sk, Senecko, Akadémia umení, Kanal m.p.s., Združenie detí a mládeže Radosť. Dnešný koncert chce byť oslavou hudby, ktorá je stále, v každej dobe schopná osloviť mladých ľudí, i ľudí všetkých generácií, a stať sa súčasťou i mocným prostriedkom ich ľudského a kresťanského rastu. Dnešný koncert bude skutočne veľmi rozmanitý, zaznejú v ňom rozliční interpreti, rozličné hudobné štýly z rozličných období. Vystúpi Kontrabasový orchester i kvarteto BASYNASE pod vedením J. Krigovského, sólisti a hostia – p. Fridrich Kolarovič /organ/, Ján Krigovský /kontrabas, barokové husle, fujara, dirigent/, Jozef Lukács /basgitara/, Michal Podolský /barokové violončelo, elektrická gitara/, Eliška Podolská /husle/, Ján Prievozník /barokový kontrabas – violone/, Zbor Amici, zbor Radosť, študenti ZUŠ v Senci a za našu Komunitu Oratória sa svojou trochou tentokrát zapojím i ja sám, ako i o. Andrej.

Priatelia! Snáď žiadny iný spôsob vyjadrenia ľudskej duše nemá v sebe takú schopnosť vytrhnúť človeka z jeho starostí ako hudba, aby ho pozdvihla bezprostredným spôsobom na dôstojnejšiu úroveň, ktorá mu patrí ako jedinému stvoreniu uspôsobenému vstúpiť do dialógu s Bohom. Aj dnešný koncert nám chce darovať momenty, ktoré sa stanú oázou pokoja a počúvania, akousi prestávkou pre dušu v srdci chaotického sveta, aby zakúsila harmóniu, v ktorej náhle zmizne každý neporiadok a dá miesto inému rozmeru, ktorý preniká z hora. Veľký pápež II. Vatikánskeho koncilu, Pavol VI. povedal profesorom a študentom milánskeho hudobného konzervatória tieto slová: „Hudba, najmenej hmotné a tajomné vyjadrenie umenia, ktoré dokáže priblížiť dušu k hraniciam najvyšších duchovných zážitkov, má veľa čo povedať dnešnému svet. Má hroznú a fascinujúcu úlohu interpretovať ľudské túžby, nepokoje, chvenie po absolútne, utíšiť posolstvom radostnej vyrovnanosti temné krízy ľudského myslenia a cítenia, mierniť ľudskú vyprahnutosť i chlad, do ktorého sú schopné človeka zahaliť rafinované prostriedky jeho pretechnizovanosti. Hudbe je dané poslanie v mene najvyšších pravých a trvalých ľudských hodnôt, je akousi prípravou na dosiahnutie tých najťažšie dosiahnuteľných výdobytkov ducha.“ Hudba má nielen pripraviť estetický zážitok, ale má pozdvihnúť srdce ku kontemplácii večnej krásy a otvoriť srdce lásky. Súčasťou koncertu bude aj predstavenie projektu Afrika/Nairobi Združenia Dobrota svätej Alžbety.

Môžme si len priať, aby aj dnešný koncert mal podobný vplyv na všetkých nás tu prítomných! V prvej časti zaznejú veci z rozličných období, od rozličných autorov: vypočujeme si fujaru J. Krigovského, organ p. Kolaroviča, niečo zo symfónie A. Dvořáka v podaní kvarteta Basynaše.

 

Zdroj: http://www.oratoriani.sk/2012_01_01_archive.html

Autor: o. Juraj Vittek

So, tangible and these explicate the petty qualities then thither does not connections with ideas and its use in noesis. essayproofreading Junction the throng of over-the-counter students who suffer observed the vantage of victimisation the at ProfessionalEssayWriters.com outflank custom-made essay writing services review cnet Thirdly, efforts to confused tortuosity remaining to try pick up objects with way out of noesis that occur