Rastislav Sokol

Hre na kontrabas sa venuje od 14-tich rokov, kedy začal študovať na konzervatóriu v Košiciach, neskôr v Prahe u prof. Františka Poštu a na Akadémii muzických umení u prof. Jiřího Hudca. Počas štúdia účinkoval v pražskom Rozhlasovom orchestri, v Mládežníckom orchestri Gustava Mahlera  a tiež v rôznych komorných telesách. Po absolvovaní AMU nastúpil do Slovenskej filharmónie, kde od r. 1995 zastáva post sólokontrabasistu. Venuje sa tiež komornej hre a príležitostne vystúpil aj ako sólista doma a vo Švajciarsku. Je členom Svetového symfonického orchestra (WOP), ktorý vedie Valery Gergiev. V rokoch 1990 až 2010 pôsobil pedagogicky na bratislavskom konzervatóriu.