Terra Incognita, Košice self-governing region

posted in: Aktuality | 0

Projekt BASS FEST+2022 Cassovia

bol v roku 2022 podporený programom Terra Incognita,

Košickým samosprávnym krajom. 

 

 

 

 

TERRA INCOGNITA

OZ Slovak Double Bass Club sa stalo úspešným žiadateľom podpory v rámci grantového systému Košického Samosprávneho kraja Terra Incognita. Výška podpory dosiahla sumu 15 000eur. 

Projekt je realizovaný v Košiciach a najreprezentatívnejších priestoroch mesta Košice: Konzervatórium Timonova 2, v koncertných priestoroch: koncertná sála Konzervatória, Dóm sv. alžbety, Open air koncerty “Dolná brána”, Synagóga “na Zvonárskej”, Východoslovenská galéria, Dominikánske námestie, Dom umenia ŠFK.

 

Hlavnými výstupmi projektu sú:

Medzinárodná kontrabasová súťaž K. D. von Dittersdorfa (11. ročník)

Súťaž venovaná žiakom a študentom umeleckých škôl, konzervatórií a hudobných akadémií

BASS FEST+ 2022 workshopy (12. ročník)

15 medzinárodne uznávaných lektorov, interpretov a koncertných umelcov

BASS FEST+ 2022 koncerty (12. ročník)

5 koncertných večerov/ 10 koncertov

 

Doba trvania projektu:

24-28 august 2022

 

Terra Incognita – Košický kraj je dlhodobý dotačný program Košického samosprávneho kraja s cieľom podpory cestovného ruchu v kraji. Snahou programu je zvýšiť kvalitu života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Program Terra Incognita sa zameriava na objavovanie nepoznaného, odkrývanie príbehov krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú, ponúkanie jedinečných zážitkov. Košický kraj má na to všetky predpoklady. Leží tak trochu bokom od veľkých turistických destinácií a napriek tomu má rad veľmi zaujímavých lokalít, ktoré stoja za bližšie preskúmanie. Vďaka projektu Pamäť ľudu, ktorý realizovala Literárna spoločnosť Pravé orechové, disponuje desiatkami zaujímavých príbehov od najstarších čias až po nedávnu minulosť.


www.vucke.sk

www.kosiceregion.com

www.terraincognita.sk


 

Projekt BASS FEST+2022

Projekt BASS FEST+ vznikol z iniciatívy kontrabaistov, učiteľa a propagátora slovenského interpretačného umenia, odchovanca Košického konzervatória Jána Krigovského. Spolu so svojimi študentami v priebehu 11. rokov vybudoval podujatie ktoré má významné medzinárodné dosahy. Prvým ročníkom projektu boli kurzy pedagógov: prof. Radislava Šašinu, jeho žiaka Jána Krigovského a jeho žiaka, ktorým je úspešný svetovo uznávaný interpret Roman Patkoló. Počas ročníkov 2-11., celé podujatie našlo uplatnenie v meste Banská Bystrica, kde sa partnerom a zároveň garantom projektu stala Akadémia Umení, faulta múzických umení. Počas 11. ročníkov si podujatie našlo svoje miesto medzi poprednými podujatiami svojho druhu v Európe. Na podujatí BASS FEST+ privítalo spolu vyše 180 osobností z celého sveta (SK, CZ, PL, AT, DE, CH, UK, RU, UA, FR, TR, BLG, LV, USA, CAN). Projekt sa počas svojej existencie zaradil medzi najväčšie a najúspešnejšie edukačno- vzdelávacie podujatia svojho druhu v Európe. Aktívne spolupracuje so sólistami, inštitúciami, umelcami ktorí su pedagógmi a prvými hráčmi v popredných svetových orchestroch vrátane: London Symphony, Wiener Filharmoniker, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, opera Zurich, Berlínska filharmónia, Mozarteum Orchestra Salzburg Slovenská filharmónia, SOSR, SND, Česká filharmónia, Národný orchester poľského rozhlasu Katowice, Národná fiharmónia Budapesť, Opéra National de Paris a i.

Taktiež inštitúcie akými sú: Akadémia Umení, JAMU Brno, AMU Praha, Royal Birmingham Conservatoire, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wroclaw music academy, Konservatorium Wien – Privatuniversität MUK – Music and Arts Private University of Vienna,  Universität Mozarteum Salzburg, National Superior Conservatory of Music of Paris CNSMDP,  Kunst Universität Graz. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Schola Cantorum Basiliensis, ,Universität Mozarteum Salzburg, Istituto Musicale Vincenzo Bellini a i.

Po 11. ročníkoch strávených v Banskej Bystrici sme si vybrali cielene krásne mesto Košice, ktoré svojim prostredím, polohou (v medzinárodnom kontexte), priestrannosťou, bohatou vybavenosťou kultúrnych priestorov, koncertných priestorov a sál, inštitúcií a v neposlednom rade náklonnosťou odbornej obce a jej podporou veľmi vhodné na toto podujatie. Našli sme v nevídanej miere taktiež podporu a snahu o podporu projektu na všetkých miestach v rámci miestnej samosprávy a samosprávy kraja, čo je pre organizovanie takéhoto podujatia kľúčové. Veríme preto, že si nasledujúce ročníky nájdu svojich priaznivcov, aktívnych podporovateľov a návštevníkov koncertov a kurzov v rámci tohoto projektu.

 

Prečo BASS FEST +

            Znamienko + pri slove BASS FEST nie je náhodné. Znamená istú pridanú hodnotu podujatia, ktoré úzko súvisí so slovom BASS a so slovom FEST a je jeho obohatením. Organizátormi celého podujatia sú kontrabasisti, ktorí založili rovnomenný Slovak Double Bass Club, ktorý združuje takmer 160 slovenských kontrabasistov, amatérov, profesionálov a nadšencov tohoto nástroja. Taktiež sú organizátori a aktívni umelci, ktorí pôsobia na slovenskej a medzinárodnej hudobnej scéne: Orchester Slovenského rozhlasu SOSR, orchester SND, štátna filharmónia Košice, Mojše Band, Musica Aeterna, Collegium Wartberg a i..) taktiež sú členmi zahraničných ansámblov ako napr.: orchester Wiener Akademie, Ars Antiqua Austria, Collegium Marianum, Musica florea, orkiestra Historiczna, Il Pomo d‘ oro a i. Aj preto je hlavnou ideou a zámerom nástroje spájať, ako v hudobnej praxi, kde je kontrabas sám v roli sólového nástroja, komorného partnera, orchestrálneho nástroja, či nástroja v hudbe jazzovej či ľudovej. Preto sa znamienko + stalo istým synonymom týchto kurzov ktoré má znamenať pridanú hodnotu a zámer jej usporiadateľov vytvoriť vysoko profesionálnu ale hlavne rodinnú a priateľskú atmosféru.

 

Ďalšie aktivity OZ Slovak Double Bass Club:

V rámci projektu BASS FEST+ o.z. Slovak Double Bass Club organizuje Medzinárodnú kontrabasovú súťaž K. D. von Dittersdorfa /10.ročníkov/. Úspešným projektom bol MUSIC CAMP 2015, letný tábor pre deti a iné projekty zamerané na vzdelávania, osvetu a popularizáciu umenia.

OZ vytvára príležitosti pre vznik nových hudobných skladieb od Slovenských skladateľov (Čekovská, Steinecker, Paľko, Didi, Palúch, Comendant, Jaš, Kolkovich, Lejava, Irshai, Chuťková, Kubička a i). Vyvíja publikačnú činnosť: noty, “Slovak Double Bass Archive” Vol1, Vol2, Vydané boli tiež noty venované základnému a strednému stupňu vzdelávania od D. Schostakoviča a A.P. Borodina /2016, 2017 a transkripcie pre deti od S. Prokofieva “hudba pre deti”, originálne kompozície pre kontrabas v rôznych zoskupeniach /Hummel, Vivaldi, Kubkovič (edícia pre deti). OZ vydalo 5 CD nosičov: CD Bass Band (2015) , 2CD 4. storočia kontrabasu na Slovensku, CD BassBand “Father”, CD slovenského kontrabasistu Antona Jara “SHADOW GAME”, profilové CD kontrabasového virtuóza (slovenského pôvodu) Miloslava Gajdoša. V aktuálnom roku 2021/22 vydáva OZ 2 CD disky s kompozíciami významných slovenských skladateľov obdobia klasicizmu na Slovensku Antona Zimmermanna a J. M. Spergera. (Kontrabasové koncerty napísané v Bratislave)

 


 

Počet návštevníkov predchádzajúcich ročníkov:

 

Medzinárodná kontrabasová súťaž K. D. von Dittersdorfa (10 ročníkov)

počet aktívnych súťažiacich: 220 súťažiacich

počet porotcov: 72

 

11. ročníkov BASS FEST+

počet aktívnych a pasívnych účastníkov kurzov: 385 účastníkov

počet lektorov: 164 lektorov

 

10. ročníkov BASS FEST+ KONCERTY

počet umelcov priamo participujúcich na projekte: 320 umelcov

počet umeleckých zoskupení: 13