POPLATKY/ COSTS 2019:

 


Kurzovné/ Workshop fee:


25EUR/ deň/ day

50% zľava pre členov Slovak Double Bass Club

50% reduction of price for the members of Slovak Double Bass Club


Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 10EUR/ 0EUR*

2. kategória/ 2nd category: 20EUR

3. kategória/ 3rd category: 30EUR


Ubytovanie/ Accomodation:

Kvôli organizačným dôvodom a nízkej kapacite na internáte Akadémie Umení v Banskej Bystrici nevieme garantovať ubytovanie. Preto je potrebné aby si každý účastník zabezpečil ubytovanie sám vo vlastnej réžii. 

Due to organisation reasons and low capacity of hostel of Academy of Arts in Banská Bystrica we are not able to organize accomodation in this moment. Every participant has to organize accomodation ourself.


 

* V prípade ak si študent zakúpil noty „Prokofiev: Hudba pre deti “ neplatí za 1. kategóriu štartovné 

* In case if student bought sheet of music „Prokofiev – music for children“, don’t need to pay fee for 1st category

Všetky poplatky sa platia až na mieste pri príchode na Akadémiu Umení v Banskej Bystrici

/all costs need to be paid after arrival to the Academy of Arts in Banská Bystrica