POPLATKY/ COSTS 2021:


Kurzovné/ Workshop fee BASS FEST+2021


25EUR/ deň/ day


Ubytovanie/ Accomodation:

Kvôli organizačným dôvodom a nízkej kapacite na internáte Akadémie Umení v Banskej Bystrici nevieme garantovať ubytovanie. Preto je potrebné aby si každý účastník zabezpečil ubytovanie sám vo vlastnej réžii. 

Due to organisation reasons and low capacity of hostel of Academy of Arts in Banská Bystrica we are not able to organize accomodation in this moment. Every participant has to organize accomodation ourself.