Rustem Gabdullin strávil viac ako 20 rokov v Štátnom komornom orchestri ZSSR pred vstupom do RNO(Ruský Národný Orchester), ako vedúci skupiny v roku 1990. Pravidelne cestuje po Rusku ako sólista, vystupuje na hudobných festivaloch v celej Európe a hral s Londýnskym symfonickým orchestrom ako hosťujúci prvý kontrabasista .

Gabdullinove koncerty zahŕňajú svetové premiéry kontrabasových skladieb súčasných ruských skladateľov, z ktorých sú mu niektoré venované. Gabdullin nahrával pre ruské rádio a nahral CD skladieb G Bottessiniho a S. Kussevitského. Gabdullin, profesor na moskovskom konzervatóriu, kde tiež študoval, publikoval hudobné zborníky obsahujúce jeho vlastné transkripcie a prepisy pre kontrabas. Prednášal na majstrovských kurzoch v USA, Švédsku a Kórei. V roku 1995 získal titul Národný umelec, čo je najvyššie odborné vyznamenanie ruskej vlády.