Medzinárodná kontrabasová súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa

ditters von detterrsdorf

IMG_196.jpg

5 ročník medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je organizovaná Slovak Double Bass Clubom. Je určená pre všetkých kontrabasistov, žiakov, študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií, hudobných akadémií a univerzít. 5 ročník súťaže, ktorá sa bude konať 27. Septembra 2015, sme sa rozhodli organizačne odčleniť súťaž ako samostatnú akciu počas jedného celého dňa. Boli sme veľmi prekvapení účasťou veľkého počtu takých dobrých mladých kontrabasistov prakticky z celej Európy, ktorí sa zúčastnili 4. Ročníka „Dittersdorfovej“ súťaže v Banskej Bystrici 11. Februára 2014. Pre zachovanie seriózneho prístupu ku každému účastníkovi, pre čo najlepšiu organizáciu tohto podujatia sme sa rozhodli oddeliť súťaž od workshopov, koncertov a seminárov BASS FEST+ 2015 ktoré budú pokračovať po súťaži Karl Ditters von Dittersdorfa.

Počas štyroch ročníkov existencie súťaže sa v jednotlivých kategóriách zúčastnilo viac ako 120 súťažiacich zo základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých umeleckých škôl a akadémií z 15 krajín Európy. V najvyššej kategórii je povinnosťou v druhom kole predviesť povinnú skladbu skonponovanú pre aktuálny ročník od Slovenského súčasného skladateľa. (V r. 2013 to bola kompozícia  – „Fare Musica“ Vojtech Didi, 2014 – „Bassome mucho“ Jevgenij Iršai).

Cieľom súťaže je obohatiť, motivovať a podporiť zdravú súťaživosť medzi študentmi kontrabasu a účastníkmi celého podujatia BASS FEST+2015, ponúknuť všetkým účastníkom, poslucháčom a návštevníkom možnosť porovnať svoje výkony s interpretmi z iných štátov a zástupcami iných medzinárodných škôl.

Podmienkou a cieľom organizátorov je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia súťažiacich, v podobe zloženia medzinárodnej poroty pozostávajúcej z uznávaných osobností, kontrabasistov, sólistov a pedagógov na popredných vysokých školách u nás i v zahraničí.


Pravidlá súťaže, kategórie a repertoár 2015

informácie a poplatky

Online registrácia

Súťažné ceny

Povinné skladby 2015