Narodil sa v Bratislave v roku 1977. Hre na kontrabase sa začal venovať vo veku, v ktorom
sa zvyčajne završuje už vysokoškolské štúdium tohto nástroja. K tomu ho priviedla ako
dávna túžba, tak i náhoda, vďaka ktorej sa spoznal so svojim budúcim profesorom Jankom
Krigovským pod ktorého vedením hru vyštudoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
a následne i na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Na magisterskom recitály predstavil
okrem iného aj Koncert pre kontrabas a orchester od Š. B. Poradowského, Botessiniho
Variácie La Somnambula či Míšekovu Sonátu pre kontrabas a klavír č.3 e mol. Už počas
štúdií však predviedol aj Vaňhalov Koncert D dur, Kusevického fis mol, Dittersdorfov E dur,
Botessiniho h mol, prvé dve z Bachovych čelových suít a mnoho ďalšieho z kontrabasového
repertoáru.
Okrem hry na kontrabas, elektrickú, taktiež akustickú basgitaru, sa Ján Borza venuje
aj kompozícii skladieb vážnej i menej vážnej hudby. Zložil tak „Sonátu pre kontrabas
a klavír“, „Klavírnu suitu g mol“, „3 triá pre klavír alebo sláčikové trio“ (prelúdium, fúga
a epilóg), „Prelúdium pre violončelo“, ale aj „Pieseň pre bas a sláčikový kvartet“, „Pieseň
pre kontrabas a klavír“ či „Concerto Minimo“ – dychovo-sláčikový kvartet (flauta, hoboj,
violončelo, kontrabas, čembalo), v ktorom vzdáva hold Johannovi Sebastianovi Bachovi.
Pôsobil v medzinárodných klasických zoskupeniach, ako je Austria Barock Akademie
Wien, 2004 až 2009 v European philharmonic orchestra a v rokoch 2005 až 2012 v Donau
Filharmonie Wien.
Vo voľnom čase sa venuje hre na basovej gitare v rôznych hudobných zostavách
viacerých žánrov. Niekoľko rokov spolupracuje s kapelou Arccus, ktorej repertoár
zahŕňa predovšetkým slovenské ľudové balady s rockovými aranžmánmi. Nedávno začal
koncertovať s formáciou Feelme, ktorá sa venuje najznámejším muzikálovým a filmovým
melódiám. V metalovej kapele Mindstorm hrá na gitare.