radoslav sasina

je absolvent kroměřížskeho konzervatória (Miloslav Gajdoš) a VŠMU v Bratislave (Karol Illek, Jozef Podhoranský) a medzinárodných kontrabasových kurzov (Ludwig Streicher, David Walter) patrí medzi aktívnych propagátorov sólovej hry na kontrabase. Uviedol desiatky sólistických vystúpení s orchestrom v mnohých krajinách Európy a v USA (koncerty Karla Kohouta, Jana Křtitela Vaňhala, Karla Dittersa z Dittersdorfu, Johanna Mathiasa Spergera č.7, 11, 15, 18, Giovanni Botessiniho, Sergeja Alexejeviča Kusevického, Larsa Erika Larssona, Ladislava Kupkoviča, Ilju Zeljenku, árie pre bas, koncertantný kontrabas a orchester Wolfganga Amadea Mozarta a Johanna M. Spergera a i.). Rozsah jeho repertoáru siaha od hudby viedenského klasicizmu (kde používa originálny dobový kontrabas s terc-kvartovým ladením „violon“) až po súčasnosť, kedy na základe jeho umeleckej iniciatívy vzniká nová kontrabasová tvorba. Mnohí slovenský skladatelia mu dedikovali svoje diela – Ilja Zeljenka, Ladislav Kupkovič, Juraj Hatrík, Vladimír Bokes a iní. Jednou z najvýznamnejších nahrávok Šašinovej diskografie je originálna verzia Koncertu D-dur pre kontrabas s viedenským ladením od Antona Zimmermanna s bratislavským súborom pre starú hudbu Musica Aeterna z roku 1992. V duu s klaviristkou Danou Šašinovou nahrali pre firmu Diskant skladby Giovanni Bottesiniho a súčasnú slovenskú tvorbu už spomenutých autorov.
Okrem sólistickej činnosti má bohatú prax ako sólokontrabasista rozličných orchestrov a prestížny komorný hráč.
Šašinova umelecká činnosť je doplnená aj o pedagogické aktivity. Od roku 1987 prednáša na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, vyučuje na medzinárodných kurzoch (Michaelstein, Brno, Wroclaw, Łodz, Debrecen, Miskolc, Chicago, Boulder, Bratislava, Žilina a i.) a je členom porôt medzinárodných kontrabasových súťaží. V roku 2010 bol prezidentom republiky menovaný v odbore hudobné umenie vysokoškolským profesorom.


http://www.sasina.sk/